Цените зависят от сезона, типа помещение и броя на посетителите:

Юни и Септември - от 8 до 10 лв. за легло.

Юли - от 10 до 12 лв. за легло.

Август - от 10 до 15 лв. за легло.